PROTECT CLEANER RUST

– środek do usuwania rdzy

– usuwa rdzę z podłoży mineralnych oraz pozwala na całkowite

usunięcie korozji z elementów stalowych

– powszechnie stosowany w przemyśle do usuwania rdzy w procesie

fosforanowania (moczenia elementów stalowych w roztworze 50%)

Powrót do produktów

Karta Charakterystyki Produktu (pobierz PDF)