PROTECT CLEANER SOFT

– wysoce pieniący środek czyszczący do usuwania zabrudzeń atmosferycznych na

powierzchniach budowlanych porowatych oraz gładkich

– stosowany w rozcieńczeniu maksymalnym 1:20

– może być stosowany z pianownicą

– może być stosowany na powierzchniach budowlancyh porowatych, malowanych,

na pojazdach, ekranach akustycznych oraz na większości powierzchni gładkich

Powrót do produktów

Karta Charakterystyki Produktu (pobierz PDF)