PROTECT HYDRO RD

– środek do iniekcji zawilgoconych podłoży mineralnych

– osusza zawilgocenia i zamyka kapilary przed ponownym podciąganiem wilogci

– do iniekcji grawitacyjnej oraz nisko-ciśnieniowej

– na bazie alkaliów

– efekt całkowitego osuszenia podłoży uzyskuje się w czasie od kilkunastu dni do

kilku tygodni, w zależności od poziomu zawilgocenia oraz grubości ściany

Powrót do produktów

Karta Charakterystyki Produktu (pobierz PDF)